flat-lay-with-wooden-blocks-pastel-color
לדבר עם ילדים
הבלוג של

השנה השלישית (2-3 שנים) - השלב הדקדוקי המוקדם

שפה

בשלב זה ילדכם כבר מדבר באופן חופשי, הוא מבין המון והרבה יותר ממה שהוא מסוגל להגיד. בגיל זה קיימת יכולת לבצע הוראות דו-שלביות ואף יותר למשל – "לך לסלון ותביא לדניאל את הכדור".

אוצר המילים שלו כולל בגיל שנתיים כ-300 מילים בממוצע, הוא מצרף מילים לצירופי מילים ומשפטים ולקראת אמצע השלב מפיק משפטים שלמים ותקינים תחבירית הכוללים פועל, למשל: "אמא אוכלת תות". לקראת גיל 3 הוא מפיק גם משפטים מורכבים: "בכיתי היום בגן כי הוא לקח לי את המכונית האדומה". הוא יכול גם לנהל שיחות פשוטות, לתאר אירועים וחוויות שקרו לו ולשאול שאלות "למה?" ו"מי זה?" לאחר שכבר רכש "איפה?" ו"מה זה?" בשלב הקודם.

בגיל זה ילד המכיר סיפורים יוכל לספר סיפור מוכר בעצמו במילים שלו תוך התייחסות לתמונות ולאירועים המרכזיים שבסיפור בזמן דפדוף (ולא בעל-פה).

בשלב זה מתחיל גם השימוש בשמות וכינויי גוף וקיימת שליטה טובה בהם עד גיל שלוש – אני, אתה, שלנו, שלי, אותו, ממך,

הוא מכיר גם את שם משפחתו ובשלב זה מתחיל את השליטה בזיהוי ושיום צבעים ולרוב בגיל 3 שנים נראה שהשליטה בצבעים מלאה. כעת הוא מתחיל לבצע הטיות לפעלים ושמות עצם לפי מין ומספר ומתחיל בהטיית פעלים גם לפי זמן.

בגיל זה מרבית ההורים מחליטים להיפרד מהמוצץ ומהחיתול, זהו זמן טוב להיפרד מהמוצץ ומומלץ להיפרד ממנו לפני גיל 4 שנים מבחינת השינויים המבניים שהוא עשוי לגרום בחלל הפה ומכאן להשפיע על הדיבור ועל המראה החיצוני.

בשלב זה נפוצה גם התופעה של חוסר שטף התפתחותי שאינו גמגום, עליה תוכלו ללמוד עוד כאן

היגוי

בשלב זה דיבורו של ילדכם הופך להיות מובן יותר ויותר בהדרגה. בתחילת השלב בעיקר אתם ההורים תבינו אותו, אך במהלך השנה דיבורו יהפוך להיות מובן לסביבה לחלוטין והוא ירכוש את ההגאים שעד כה התקשה להפיק כמו ל' ו-ג'. יתכנו עדיין שיבושים או השמטות של העיצור ר' ושיבושי שורקות (ש, ס, ז, צ) אך הם לא ישפיעו על מובנות הדיבור באופן משמעותי. אם ההגייה של ילדכם לא תואמת את מה שתיארתי בפסקה זו כדאי להתחיל בתהליך של אבחון עליו תוכלו לקרוא כאן

טיפים לעידוד שפה ותקשורת בשנת החיים השלישית (גילאי 2-3 שנים)

1) שאלו את ילדכם שאלות ספציפיות – שאלו אותו שאלות שאינן כלליות. במקום "איך היה בגן" נשאל "על מה למדת היום במפגש" , במקום לשאול "עם מי שיחקת?" נשאל "במה הכי אהבת לשחק היום?" וכשישיב נשאל "למה אהבת את זה?".

2) הקריאו לילדכם סיפורים שהם גבוהים ברמה אחת מהרמה השפתית שלו, שכן ההבנה טובה מההפקה לאורך השנים, ובאמצעות הספרים יש לנו הזדמנות לחשוף את ילדינו לשפה במשלב גבוה יותר, להעשיר את ידע העולם שלהם, לחשוף אותם לתכנים רגשיים מגוונים ובכך גם לעורר שיח סביב הנושא. להמלצות על ספרים לפי גיל לחצו כאן

3) שחקו עם ילדכם – למרות שהוא כבר יודע להעסיק את עצמו ו"מסתדר" לבד, כשהוא משחק עם עצמו הוא לא יכול להעשיר את ידע העולם שלו ואת השפה. כשאנחנו משחקים עם ילדנו יש לנו הזדמנות להעשיר אותו, לתת ערף מוסף למשחק, ללמוד את היכולות שלו ואת הקשיים שלו, להכיר אותו ולהנות מהאינטראקציה עימו.