flat-lay-with-wooden-blocks-pastel-color
לדבר עם ילדים
הבלוג של

השנה הראשונה (0-12 חודשים) – השלב הקדם מילי0-6 שבועות

תינוקות בעודם ברחם, בערך מאמצע ההריון, יכולים לשמוע. כשהם נולדים הם אפילו יכולים לזהות שיר או דקלום שחזרנו עליו פעמים רבות כשהם היו רק עוברים. יש להם העדפה הולכת וגוברת לקול אנושי בהשוואה לקולות סביבה אחרים והעדפה למראה אנושי וכך הם הופכים למכווננים ליצירת תקשורת וללמידת השפה.

בחודש וחצי הראשון לחייו של התינוק הוא יתקשר באמצעות בכי, למעשה הוא לא יודע שכך הוא מתקשר. בזכות התגובה של ההורה לבכי של התינוק, הוא יבין בהדרגה שהבכי שלו מביא לתגובה, ולכן הוא יבין שכך ניתן לתקשר.

כבר בגיל זה אפשר יהיה להתחיל לפענח את קולותיו של התינוק ולזהות בכי של גזים, בכי של רעב, בכי של חיבוק ופינוק וכו'. אם נהיה קשובים ונזהה את סוגי הבכי, ונטפל בתינוק לפי הבכי שהוא בכה, אנחנו נחזק אצל התינוק את היכולת לשמור על סוגים שונים של בכי ובכך לשפר את הקשר ואת יכולות התינוק להביע את עצמו כבר בגיל הזה.

אם נפספס את זיהוי סוגי הבכי, הבכי יהפוך להיות בכי "כללי", כלומר, התינוק יבכה באופן זהה להבעה של כל הצרכים השונים.

התינוק משמיע קולות גרוניים (גררר, קחחח) וקולות המיה וגרגורים ומשמיע קולות בזמן האכלה.

6-12 שבועות

עד גיל 3 חודשים התינוק ממשיך עם קולות הגרגור והמלמול. הוא יוצר קשר עין איכותי ומסוגל לעקוב אחר דמות עם עיניו לכל הכיוונים. התינוק ממשיך להשמיע בכי שונה למצבים שונים אך עלול להפחית את השימוש בסוגי בכי שונים אם המטפל יתקשה בזיהוי הצרכים של התינוק.

התינוק מחזיר קולות כשמופנים אליו קולות מוכרים, והוא מחייך חיוך לא רפלקסיבי (חיוך חברתי) כבר מתחילת תקופה זו.

3-6 חודשים

התינוק מתחיל להפיק קולות מגוונים, משנה את גובה הקול ועוצמתו, הוא צוחק בקול, מפיק הברות חדשות וכבר לא רק גרוניות אלא גם דו-שפתיות כמו ma, ba, pa, ka. הוא מגיב באופן שונה לקולות זרים ולקולות מוכרים ומזהה את קולותיהם של המטפלים המרכזיים שלו (ההורים, סבתא, מטפל/ת).

6-9 חודשים

התינוק מתחיל לחקות הברות שאותן שומע, אם נגיד לו: "מה, מה, מה" הוא מסוגל להגיד לנו בחזרה "מה-מה". התינוק משמיע צלילים והברות מגוונים, בעוצמות קול ואינטונציות משתנות עם מקצבים משתנים, הוא ממלמל לעצמו ומתחיל גם להפיק את ההברות "בה, דה" בנוסף לאלה שרכש כבר קודם. המלמול הופך בהדרגה לחזרתי (מלמול קנוני) והוא מסוגל יהיה להפיק רצף ארוך של הברות למשל: "בה-דה-דה-דה-בה-בה".

הוא מתחיל להסתובב לקריאה בשמו, למחוא כפיים, להצביע למעלה כשנשאל "איפה אור?", הוא מגיב לשירי משחק כמו "עשר אצבעות לי יש", "איפה הידיים?" וכדומה.

9-12 חודשים

תקשורת והבנת שפה: התינוק מבין אותנו יותר; מחפש כששואלים "איפה?", נותן כשאומרים "תן לי", לוקח כשאומרים לו "קח", בוכה כשאומרים לו "אסור" או "לא", עושה שלום ו-"ביי-ביי" עם היד, מזהה ומחפש "אמא" ו-"אבא", מזהה שמות של חלקי גוף מרכזיים – ראש, ידיים, אף, מזהה חפצים שבשימוש מרכזי בבית – כדור, כפית, נותן נשיקה באוויר או עם הפה כשמתבקש.

עד גיל 12 ח' התינוקות שלנו יבינו מילים בטווחה שבין 10 ל-150 מילים (וממוצע של כ-30 מילים).

לחלק זה קראתי "תקשורת והבנת שפה" מכיוון שבגיל הזה כשתינוק לא עושה את המצופה ממנו, יש קושי לעתים לדעת האם יש עיכוב בהבנת השפה או אולי אפילו שמיעה לא תקינה (כתוצאה מנוזלים באוזניים למשל), או שמא מדובר בקושי תקשורתי כאשר התינוק לא מגיב וקשוב לקריאה בשמו, להוראות שלנו או לא יוצר קשר עין איכותי.

במצבים אלו כדאי לגשת לבדיקת שמיעה ולאבחון של קלינאית תקשורת.

הבעת שפה:

התינוק מחקה את קולותינו תוך שימוש במגוון הצלילים שכבר למד להפיק, והמלמול מתארך. לעתים בשלב זה נשמעות כבר המילים הראשונות. לרוב המילים הראשונות הן צירוף קבוע של הברות (גם אם זה לא נשמע בדיוק כמו המילה, אך מופק כך באופן עקבי) למשל: ma-ma לאמא, am-am לאוכל ba לאבא, du לכדור וכדומה.